פרופיל הקבוצה

הקבוצה מתמחה למעלה מעשרים וחמש שנה במתן פתרונות ושירותים לעולם האבטחה, הבטיחות והחירום בישראל. הקבוצה הוקמה ומנוהלת על ידי עירד גיל, רם בראל ודוו אלון. בשנת 1993 הוקמה חברת ה.ס.מ.ת שרותי אבטחה בע"מ אשר התמחתה במתן שירותי מיקור חוץ לבתי מלון. במהלך כעשר שנים התפתחה החברה לתחומים נוספים והם תחום הבטיחות והרישוי, הדרכה, פיתוח תכנה ועוד.בשנת 2004 הוקמה ה"קבוצה" כארגון גג ניהולי שמטרתו לסמנכרן ולמצות את הפוטנציאל הסינרגטי בין כלל החברות. נכון להיום כוללת הקבוצה שישה-עשר חברות ומיזמים אשר פועלים בשבע חטיבות. הקבוצה מעסיקה מעל 350 עובדים ומנהלים הפועלים בפריסה ארצית. הקבוצה פעילה מאוד במגזר האבטחה האזרחית ותורמת קבוע לפעילויות וולנטריות לטובת הקהילה.