קבוצת ה.ס.מ.ת ישראל, הוקמה בשנת 2004 כארגון גג ניהולי שמטרתו לסנכרן ולמצות פוטנציאל סינרגטי בין מס' חברות, מיזמים ושירותים. בקבוצה מס' חטיבות עיקריות:הביטחון והבטיחות, ההדרכה והפיתוח, טכנולוגיה ומחשוב, אחזקות, פרוייקטים ויזמות. הקבוצה מעסיקה מעל חמש מאות עובדים ומנהלים בפריסה ארצית. פעילה מאוד במגזר האבטחה האזרחית ותורמת קבועה לפעילויות וולונטריות לטובת הקהילה.